The New Forest

>
Nederlands - English

Architecten ontwerpen een nieuwe samenleving

Gerelateerde voorstellingen:

De architecten van ZUS (Zones Urbaines Sensibles) zijn intensief betrokken bij het ontwerp van de nederzetting The New Forest. Volg hieronder de totstandkoming van de maquette op de voet.

Eerste brainstormsessie, 22 december 2012

Glocal future

Wunderbaum blijft teveel hangen in een ‘verzuild architecturaal idee’. Althans, dat vindt ZUS. Het kan toch niet zo zijn dat in de nieuwe samenleving ieder gebouw zijn eigen verzuilde functie heeft? Híer werken en dáár zorg ontvangen, of híer winkelen en dáár ontspannen? Dat is oude stijl. En voor oude stijl is weinig plaats in The New Forest. (Tenzij het goede oude ideeën zijn, uiteraard.)

ZUS schetst de mogelijkheid dat je voor alle zorgverlening en andere publieke voorzieningen in de toekomst niet meer de deur uit hoeft. De specialist komt altijd online aan huis door middel van geavanceerde hologramtechnologie. Ook ons eten wordt local: Het voedsel van de toekomst zal tussen de mensen, op de daken en balkons, in de stad, verbouwd worden zodat een duurzamere voedselketen ontstaat.

Waar huist de macht?

In de eerste brainstormsessie wordt ook uitgebreid gesproken over de installatie van de macht. Aangezien het nog onduidelijk is hoe deze in The New Forest verdeeld wordt, blijft het gesprek lange tijd behoorlijk abstract. Toch tekenen zich al wel enkele lijnen af.

In gesprekken met de socioloog Willem Schinkel is de vraag gesteld in hoeverre de nieuwe samenleving democratisch geleid moet worden. En welke vorm zal deze democratie dan krijgen? Moet de kloof tussen burger en politiek kleiner, of juist groter worden?

Ivoren toren of democracy app?
Als de kloof groter moet worden, ligt het volgens ZUS voor de hand een regeringsgebouw op grote hoogte te bouwen. Bij de locatievoorstelling The New Forest in Rotterdam (mei 2013) zou de macht dan bijvoorbeeld op het Nationale Nederlanden gebouw geplaatst moeten worden.

Als de burger juist dichter bij de macht gebracht moet worden, zou het mogelijk zijn een ‘democracy app’ te ontwikkelen. Directe inspraak en keuze-informatie zijn op die manier altijd online beschikbaar, zelfs tot in de slaapkamer. Dichterbij kan de overheid niet komen.

Moodware of kosmische machten?
Een ander idee: vraag softwareontwikkelaars om programma’s te maken die gemoedsstemmingen van mensen meten. Deze software wordt ook wel ‘moodware’ genoemd. Dan hoef je nooit meer te stemmen; de overheid meet gewoonweg de stemming van de bevolking en vervolgens haar beleid.

Of is de macht in The New Forest eerder een soort sterrenstelsel dat om de burger heendraait? Af en toe draait de macht dichterbij, dan weer verder weg. Burger en overheid verhouden zich tot elkaar als een kosmische perpetuum mobile waarin een vanzelfsprekend aantrekken en afstoten de basis vormen.

De eerste brainstorm sessie werd afgesloten met de woorden: ‘Het moet wel concreet blijven’. En dat is absoluut waar. The New Forest zal gebouwd worden en een Poolse aannemer kan geen luchtkastelen bouwen. ZUS lijkt juist daarom de perfecte partner voor The New Forest. Droom en daad gaan bij ZUS hand in hand. Bezoek zus.cc