The New Forest

>
Nederlands - English

ANBI status

Wunderbaum heeft de Culturele ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om pionier of donateur van Wunderbaum te worden en u wenst aanvullende informatie te ontvangen, dan verstrekken wij die graag aan u. Neemt u hiertoe contact op via mail of telefonisch via 010-4045262.

Naam van de instelling: Stichting Acteursgroep Wunderbaum
RSIN/fiscaal nummer: 819002215
Bezoekadres: Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam
Doelstelling: via het maken van theater een actieve rol spelen in het debat rond maatschappelijke thema’s die zich in de nabije toekomst aandienen (radicalisering, armoede, collectieve depressiviteit, integratie) en de verdere ontwikkeling in eigen theatrale esthetiek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de theaterkunst in Nederland.

Hoofdpunten van het beleidsplan: Het betreft hier het beleidsplan zoals dat is opgesteld voor de periode 2013-2016. De belangrijkste punten worden via deze link getoond.
Bestuurder: Ellen Walraven is de Bestuurder van de Stichting. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. Beloningsbeleid: Alle medewerkers van Wunderbaum vallen onder de CAO Nederlands Theater. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een vacatiegeld regeling. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal leden volledig afstand heeft gedaan van deze vergoeding.
Actueel en financieel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Een overzicht van het aantal in 2012 ontplooide activiteiten en de jaarrekening 2012 treft u hier aan.