The New Forest

>
Nederlands - English
More real than life

More real than life

The New Forest is een platform voor maatschappelijke verandering. The New Forest verbeeldt de transitie en werpt een blik op de samenleving van morgen. The New Forest is een groeiend samenwerkingsverband tussen Acteursgroep Wunderbaum en talrijke partners, vrijwilligers en toeschouwers. The New Forest bestaat uit theatervoorstellingen, seminars, een filmproject contextprogramma’s en online content. The New Forest is more real than life. 

The New Forest is een vierjarig project (van begin 2013 tot eind 2016) waarmee wij, Acteursgroep Wunderbaum, onze pijlen richten op het fenomeen ‘transitie’. Transitie is een verzamelterm voor allerlei grote sociale, economische en politieke veranderingen die in onze huidige ‘samenleving-in-crisis’ plaatsvinden. Transitie is de noemer voor talrijke initiatieven van vernieuwende denkers en doeners op de meest uiteenlopende maatschappelijke vlakken. Onder het bladerdek van The New Forest brengen wij hen samen en bieden we hun ideeën een podium, met behulp van theatervoorstellingen, seminars, een filmproject contextprogramma’s en online content.

The New Forest is, met andere woorden, een samenwerkingsverband met al deze maatschappelijke vernieuwers. In de loop van deze vier jaar groeit de groep, die inmiddels bestaat uit partners uit het bedrijfsleven, de reclamesector, de politiek en het onderwijs, maar ook uit een grote groep vrijwilligers en kritische, betrokken toeschouwers. Samen bouwen wij aan The New Forest.

The New Forest is een beweeglijk project zonder vastomlijnd einddoel. Het is geen utopie, ook geen dystopie maar – volgens socioloog Willem Schinkel – een heterotopie: een plek van waaruit de wereld anders bekeken kan worden. The New Forest beweegt zich ook net zo makkelijk tussen realiteit en fictie, want is er wel een verschil daartussen? The New Forest gaat over het proces van verandering, en is zelf ook voortdurend aan verandering onderhevig. Eerst dachten wij pasklare antwoorden te moeten formuleren over hoe de nieuwe samenleving eruit moet zien. Daar zien we vanaf; want dat soort antwoorden zijn altijd onvolledig en onjuist.

Vanaf nu thematiseren we de transitie naar die nieuwe samenleving toe, en de complexe processen die met zulke grote veranderingen gepaard gaan. Die aanpak werkt, ook richting het publiek, zo bleek in onze voorstelling De komst van Xia (2013). Als theatermakers zijn we beter geëquipeerd om een platform voor maatschappelijke verandering te bieden, dan hapklare – en dus altijd onvolledige – antwoorden te genereren. Nog meer dan voorheen, volgen we in onze komende projecten bekende en minder bekende transitiedenkers en -doeners. We willen hen ondersteunen door hen letterlijk en figuurlijk een podium te bieden. Want na anderhalf jaar The New Forest (dd. april 2014) is er een mooie vorm van wederkerigheid gebleken: de maatschappelijke vernieuwers bieden ons inspiratie; wij bieden hen – en ons publiek – verbeelding.